Current version: 1.67Last update: 03/21/08
1.67 (6/2/05)
 • Na kartě znaku lze nyní vytisknout plné složeniny (včetně čtení a významu). Tyto složeniny jsou brány ze slovníku podle frekvence, takže můžete vytisknout x nejčastěji vyskytujících se složenin pro daný znak. Chování této nové volby lze změnit v Nastavení -> Tisk karet znaků
 • Nová kl. zkratka: Ctrl-K: Přidat slovo do slovíček. Funguje ve slovníku, editoru, složeninách i ve slovíčkách.
 • Editor: režim kany opraven, už nekonvertuje do kanji
 • Nová volba: Editor->Automaticky uložit při ukončení.
 • Nová volba: Editor->Automaticky nahrát při startu.
 • Odstraněn double-click ze seznamu kategorií ve slovíčkách.
 • Opraveno několik chyb se zkratkami.
 • Opraveno mnoho dalších malých chyb.

1.66 (2/24/05)
 • Screen popup by měl už fungovat. V 1.65 byl nefunkční.
 • Hledání kanji podle "Jiné" se zapamatovává.

1.65 (2/21/05)
 • Opravena kritická chyba v editoru. Pokud jste odpověděli ano na "Dokument byl změněn. Chcete ho uložit?" (objevuje se, když zavřete Wakan), Wakan omylem vyprázdnil soubor, místo aby ho uložil.
 • Opravena kritická chyba v upgradu .USR souboru, .USR soubor mohl být poškozen.
 • '+A+' režim hledání ve slovníku (hledání "uvnitř"). Podporováno pro hledání čtení a podle schránky. VELMI POMALÉ (nelze použít indexy) a proto není nikdy zapnuto hledání-jak-píšete (ani když je zaškrtnuto "Auto"), vždy musíte stisknout Enter po napsání hledacího řetězce.
 • Podpora pro znaky poloviční šířky. Standardně se tak zobrazují ASCII znaky (anglický text, atd.), takže když kombinujete japonský a anglický text, vypadá to teď mnohem lépe. Budoucí verze mohou podporovat katakanu poloviční šířky, plně proporční fonty nebudou podporovány. Toto chování není k dispozici v režimu vertikálního tisku.
 • Informace z různých slovníků pro stejné slovo jsou sloučeny na jedné řádce oddělené pomocí / . Nejdůležitější slovník je uveden jako první.
 • Položka slovíček je také uvedena při hledání ve slovníku. Je vypsána jako první a oddělena pomocí // od záznamů slovníků.
 • Zobrazena JLPT úroveň pro znaky (vyžaduje nový WAKAN.CHR).
 • Nová volba v menu Znaky (Uložit znaky do souboru).
 • Wakan používá tabulku frekvence slov of Charlese Kellyho a Alexandra Girardi - soubor WORDFREQ_CK ze stránky Jima Breena. Informace o frekvenci slov může být nyní zahrnuta do .DIC souborů (pokud jste si stáhli WORDFREQ_CK a zkonvertovali to do WORDFREQ_CK.UNI - 16-bit Unicode). V dialogu Import slovníku je nový checkbox, který tuto funkci zapíná.
 • EDICT.DIC byl zkonvertován s informací o frekvenci. Prosím stáhněte ho znovu. Informace o frekvenci nebude vkládána do jiných .DIC souborů.
 • V režimu znaků s vypnutými složeninami a v režimu editoru s vypnutým slovníkem je nyní Wakan mnohem rychlejší.
 • Kanji složeniny mohou být nyní setříděny podle frekvence (novou volbou "Freq")
 • Nová volba v Nastavení->Seznam znaků: "Kolik nejfrekventovanějších slov zobrazit v módu "Freq"", která omezí zobrazení složenin na n nejfrekventovanějších slov.
 • Nová volba v Nastavení->Slovník: "Třídit podle frekvence slov (když je k dispozici)"
 • Nová volba v Nastavení->Slovník: "Zobrazovat frekvenční počet u každého slova" (který zobrazí informaci o frekvenci pokud je k dispozici)
 • Slovníky lze nyní nahrát do paměti částečně (pouze indexy), čímž lze ušetřit 60-70% paměti (ale vyhledávání je pak pomalejší). Toto chování lze nastavit pomocí nové volby v manažeru slovníků, kterou lze zapnout pro jednotlivé slovníky zvlášť.
 • Můžete označit japonský nebo čínský text ve Wakanu pomocí kliknutí a tažení levého tlačítka myši. Jakmile tlačítko uvolníte, zobrazí se Popup Tool pro vybraný text. Z něj můžete skopírovat text do schránky, atd. Takto lze označit text v mřížkách, detailech znaků nebo v příkladech.
 • Multi-select je podporován pro slovíčka.
 • Odstraněn auto-scroll editoru.
 • Nové hotkey editoru: Ctrl-PgUp a Ctrl-PgDn.
 • Tony Horowitz opravil chyby v romanizaci PinYin ve WAKAN.CFG.
 • Wakan správně importuje čínské CSV soubory, ve kterých je fonetický zápis udán v PinYin s akcenty.
 • Font pro PinYin je nyní oddělený.
 • "u:" v PinYinu jsou nyní zobrazeny jedním znakem
 • Opraveno zobrazení neutrálního tónu.
 • Opraveny problémy v zobrazení 800x600.
 • Testovač slovíček nyní respektuje vaše nastavení romanizace.
 • Vytisknutý seznam slovíček obsahuje značky tónů.
 • Tlačítko pro výběr všech kategorií je nyní přepínač.
 • Wakan si nyní pamatuje nastavení slovníku a slovíček.
 • Nové tlačítko ve slovníku, které přejde rovnou na vybrané slovíčko.
 • Opravena kritická chyba zobrazující "READ BEYOND" a někdy rušící sestavení složenin.
 • Přepínání režimu slovníku nemaže hledaný řetězec.
 • Přeházeny některé položky menu.
 • Zprávy "CheckIndex fails" se již neobjevují.
 • Opraveno zobrazování barev v editoru.
 • Screensaver již nezboří Wakan.
 • Jako vždy, mnoho malých oprav chyb.

1.61 (10/16/04)
 • Import CSV souborů je mnohem rychlejší.
 • Opraveno zkracování nálezu (v titulku) popup toolu.
 • Rozpoznávání (v automatickém překladu) slov, kde kanji jsou následovány kanou bylo zlepšeno.
 • Editor správně používá čínský font v režimu čínštiny.
 • V CSV souboru je možné použít libovolný oddělovač (ne pouze středník) - první ne-kanji znak je brán jako oddělovač.
 • Oddělovač CSV při exportu je nyní TAB.
 • Opravena romanizace v importu/exportu CSV.
 • Opravena vážná chyba v DB enginu týkající se smazaných záznamů.
 • Nyní můžete zvolit, zda zahrnout kategorii a/nebo stav do souboru CSV.
 • Opraveno mnoho malých chyb (viz forum).

1.60 (9/24/04)
 • Soubory nahrávané/ukládané v editoru již nemusí být ve formátu Unicode UCS2. V režimu japonštiny jsou podporována tato kódování: UTF-8, JIS, Shift-JIS, NEC JIS, EUC (a Unicode). V režimu čínštiny: UTF-8, Big5, GB-2312 (a Unicode). Nebylo provedeno podrobné testování, takže buďte prosím opatrní, zda je naimportovaný soubor v pořádku, problémy reportujte do fóra.
 • V režimu japonštiny Wakan dokáže detekovat kódování vstupního souboru. V režimu čínštiny není auto-detekce k dispozici.
 • Kromě souborů .WKL se nyní dají slovíčka importovat/exportovat ze souborů .CSV - sloupce oddělované středníky - které se dají vytvořit v běžných DB aplikacích. Jsou podporována ta samá kódování jako v editoru.
 • .CSV soubory obsahují stav naučenosti slovíčka.
 • Fonetický zápis v .CSV může být v romaji/PinYin/BoPoMoFo/kaně. Export je určen nastavením romanizace.
 • Editor: Bylo zlepšeno rozpoznávání slov, kde jsou kanji je následováno kanou.
 • Detaily slovíčka nyní zobrazují romaji/PinYin, když je to nastaveno v nastavení.
 • Popup tool již nezobrazuje text, který následuje nalezené slovo.
 • Nová volba v nastavení seznamu znaků "Hledání podle yomi muže ignorovat okuriganu" - bude ignorovat při hledání podle yomi okuriganu, takže hledání "kana" najde i "kana.shii".
 • Hledání podle významu kanji nyní najde i částečnou shodu.
 • Přesné číslo příkladu je zobrazeno (pro náhodné příklady).
 • Pomocí nového tlačítka (s rukou) na panelu příkladů se můžete dostat na příklad se specifickým číslem.
 • Soubory .LNG jsou nyní přímo v adresáři Wakanu (několik uživatelů zapomnělo rozbalit adresář LNG, což vedlo k divným pádům). Složku LNG můžete smazat.
 • Otevírání/ukládání souborů nemění adresář (a neschodí Wakan).
 • Odstraněno "EXPERIMENTÁLNÍ" varování při spouštění screen popup.
 • Mnoho malých oprav.

1.55 (7/13/04)
 • Znaky mohou být přiřazeny do různých kategorií (každý znak do více než jedné). Ovládání je podobné ovládání ve slovíčkách (ale ne totožné).
 • Kategorie mohou být přiřazeny pomocí nových ovládacích prvků v detailech znaku (nebo pomocí Ctrl-L).
 • Podle kategorií můžete filtrovat (s AND, OR nebo NOT).
 • Naučené znaky jsou ty, které jsou přiřazeny do "LEARNED" kategorie (tuto speciální kategorii nelze smazat ani přejmenovat).
 • Formát uživatelského souboru je zpětně kompatibilní (pouze LEARNED kategorie je zobrazena v předchozích verzích).
 • Automatická konverze mezi tradičními a zjednodušenými znaky v režimu čínštiny (podle nastavení - přesunuto do Nastavení/Obecné). Například v režimu zjednodušených znaků jsou nyní výsledky vyhledávání ve slovníku zobrazeny ve zjednodušených znacích, editor konvertuje zjednodušené znaky, složeniny fungují i pro zjednodušené znaky, atd.
 • Francouzský překlad UI (Gaétan Martel).
 • "Náhodné" třídění nyní funguje.
 • Nové třídění: "Netřídit", zobrazuje znaky ze schránky v originálním pořadí.
 • Složeniny znaků mají nyní tlačítka pro přidání do schránky nebo do slovíček.
 • V režimu romaji/PinYin se nápověda čtení v editoru (furigana) zobrazuje také v romaji/PinYinu.
 • Volba "Zobrazovat přepis nad kanou", která v režimu romaji zobrazuje romaji přepis nad kanou (v režimu kany zobrazuje hiraganu nad katakanou).
 • Kategorie se dá vymazat, i když jsou některá slova přiřazena jen do ní (jsou potom odstraněna ze slovíček).
 • Opravena chyba při překladu "kanarazu" (a dalších).

1.52 (6/11/04)
 • Opravena kritická chyba v zobrazování furigany.
 • A->J slovník nyní dokáže správně nalézt více-slovné řetězce ("to come" a pod.)
 • Opravena čínská romanizace "ta".
 • Opraveno několik tuhnutí programu.
 • "Hledat podle schránky" nyní dokáže nalézt kanová slova.
 • Opraveno několik chyb s barvami v editoru.

1.51 (6/6/04)
 • Podpora pro překlady UI (soubory .LNG)
 • Tlačítka na Popup nástroji: přidat do schránky, přepsat schránku, zobrazit slovník, zobrazit kartu znaku.
 • Stisk pravého tlačítka myši na různých textech ve Wakanu zobrazí Popup okno (i když je Popup nástroj neaktivní) s automaticky stisknutým tlačítkem "přidat do schránky".
 • Velikosti řádek se automaticky mění.
 • Editor nyní zobrazuje furiganu pro uživatelsky přeložená slova.
 • Inflektované tvary sloves Kuru a Iku jsou nyní rozpoznány.
 • Když slovo, které obsahuje kanji není nalezeno ve slovníku, vezme se překlad z definice kanji.
 • Změněno chování okna radikálů. Vybrané radikály nejsou zapomenuty znovuotevřením okna. Více radikálů se nyní vybírá pomocí Ctrl nebo Shift.
 • Automatický překlad a manuální překlad se chovají identicky když je vybrán blok.
 • Okuriganová tečka se nyní tiskne v pořádku.
 • Oddělené písmo pro zobrazení pořadí tahů.
 • Barvy znaků ve slovech jsou nyní v pořádku.
 • Barvy okna radikálů se nyní dají měnit odděleně.
 • Opraveno tuhnutí ve slovíčkách.
 • Příklady se nyní nezkopírují do schránky s překladem pokud to není zvoleno.
 • "Přidat do schránky" nyní nepřepíše obsah schránky.
 • "Zobrazit zápis jen, kdyžjsou všechny znaky naučeny" checkbox v průvodci učebním seznamem.
 • V české nebo Hepburnově romanizaci jsou akceptovány i Kunreišiki vstupy (si, tya, zi, di, ...)
 • Opraveno několik různých problémů s oknem radikálů.
 • Několik chyb v UI a tuhnutí bylo vyřešeno.

1.50 (4/21/04)
 • Je možné zobrazit pořadí tahů pro japonské Jouyou znaky. Použíjte nové tlačítko "Pořadí" v okně detailů znaků. Soubor s pořadím tahů je (C) Gabriel SanRoman (http://usuarios.lycos.es/gsanroman). Pořadí tahů vyžaduje font podobný MS Mincho.
 • Pořadí tahů se dá vytisknout na kartě znaku (použijte volbu "Tisknout pořadí tahů").
 • Nové nastavení "Použít font mřížky pro zobrazení pořadí tahů" pro ty, co používají kaligrafické fonty (které nefungují dobře se zobrazováním pořadí tahů).
 • Indexy slov a znaků v .DIC souborech ve verzi 1.47+ byly narušeny. Kvůli tomu WaKan občas nenašel některá slova a ve složeninách se zobrazovaly chybné údaje. Bohužel .DIC soubory musely být znovu vytvořeny. Aby uživatelé nepoužívali omylem poškozené soubory, verze 1.50 nepracuje se slovníky verze 1.47 a proto musí být staženy znovu. Omlouvám se za tyto problémy, doufám, že se dají pochopit. Rád bych poděkoval lidem, kteří si všimli těchto chyb.
 • Kvůli častým žádostem se nyní počet tahů v režimu japonštiny bere z KANJIDICu - mělo by být více přesné s moderními kanji.
 • Výrazně zlepšen auto-překladový algoritmus. Nyní rozeznává složená slovesa (jako "ki wo tsukeru") a minimalizuje špatný překlad hiraganových slov jako partikule no (které často přiřazoval "field").
 • Kompletně předělaný algoritmus rozeznávání partikulí, je nyní mnohem více přesný. Rozsah rozpoznaných partikulí je také podstatně větší.
 • Při manuálním přiřazování překladu se přiřadí i následující partikule.
 • Automatický překlad nyní pracuje na vybraném bloku (klávesa Ctrl-F). Takže můžete rychle přeložit část textu, které nerozumíte. "Vymazání překladu" nyní také funguje na bloku.
 • Manuálně přeložená slova jsou zobrazena tučně a jsou ignorována auto-překladačem.
 • Rychlost importu .DIC trochu zlepšena.
 • Barvy v editoru nyní zobrazují stav slovíčka a jasně odlišují partikule.
 • Barvy se dají rychle vypnout pomocí nového tlačítka v editoru.
 • Volba pro vynechání místa mezí řádky i když je vypnuto čtení.
 • Volba "nezobrazovat čtení naučených kanji" nyní funguje.
 • Podrobné nastavení barev (Nastavení->Barvy).
 • Jestli používáte nestandardní nebo invertované barevné schéma Windows, můžete v nastavení barev vypnout všechny barvy Wakanu a nechat pouze schéma Windows.
 • Velikost fontů na kartě znaku v okně popup toolu se dá nyní nastavit (Nastavení->Popup okno->Faktor velikosti karty znaku)
 • Šířka popup okna se nyní počítá podle šířky největšího záznamu slovníku (ne úplně přesně, ale dostatečně přesně), můžete nastavit limity nastavením minimálního a maximálního počtu znaků ve složeninách na kartě znaku (Nastavení->Popup okno->Počet znaků...).
 • Stisk Ctrl-X, Ctrl-V, Ctrl-C nebo Ctrl-A nyní nepřepíná do editoru.
 • Chyba s přeskakováním řádek u Backspace byla opravena.
 • Editor: Kurikaeshi je nyní rozpoznán jako kanji.
 • Příklady se nyní dají zobrazit i v režimu slovíček.
 • Přidat do slovíček je nyní modální okno (místo něho jsou příklady).
 • Počet nalezených slov se nyní zobrazuje ve slovníku.
 • Opravena chyba v zobrazování romanizovaného čtení ve slovníku.
 • Uživatelský soubor je automaticky ukládán každých n minut (Nastavení->Obecné).
 • Wakan zálohuje uživatelský soubor každý den do adresáře BACKUP (Nastavení->Obecné).
 • Podivný problém se změnou velikosti příkladů pod několika systémy byl opraven.
 • Opraveno několik minoritních výjimek.

1.49 (3/20/04)
 • Implementována metoda vyhledávání znaků podle jejich částí (autor Michael Raine). Stejná metoda je použita v JWPce. Metoda je dostupná pro režim japonštiny včetně původní radikálové metody (oba režimy se dají přepnout pomocí nových radiobuttonů v seznamu radikálů).
 • Opraveno rozpoznávání inflektovaných ichidan sloves (jako "dekinakatta" nebo "mite").
 • Změněn font kun-yomi a on-yomi, opraveno zarovnávání.
 • Režimy "Slovíčka" a "Filtry" byly z dolního panelu slovníku odstraněny. Panel je nyní plně vyhrazen pro Příklady.
 • "Přidat do slovíček" ve slovníku je nyní modální okno. Dá se vyvolat dvojklikem na gridu slovníku nebo pomocí nového tlačíka "slovíčka" pod gridem slovníku.
 • Opraveno rozhození kurzoru při pastování či mazání.
 • Opravena vážná chyba s padáním auto-překladu.
 • Opraven import schránky z JWPce.
 • Opraveno několik dalších chyb v editoru.

1.48 (3/16/04)
 • Nová funkce: Slovník zobrazuje ukázkové věty s anglickým překladem pro každé slovo. Použity jsou ukázkové věty z WWWJDIC Jima Breena. Aby funkce fungovala, musíte z download sekce stránky WaKanu stáhnout balík ukázkových vět. Funkci nelze použít s EXAMPLE.GZ ze stránky Jima Breena (nejsou tam indexy).
 • Příklady mohou být zobrazeny v náhodném pořadí.
 • Vybraný příklad nebo všechny příklady se dají zkopírovat do schránky.
 • Příklady jsou zobrazeny v okně, které bylo kdysi vyhrazeno pro funkci "Přidat do slovíček". Různé funkce tohoto okna se dají přepínat pomocí tlačítek na levé straně.
 • Nahrávání slovníků na vyžádání se dá vypnout v Obecných nastaveních.
 • Opraveno mnoho chyb s nahráváním na vyžádání.

1.47 (3/13/04)
 • Updatovaná struktura .DIC souboru. Je nyní menší, rychlejší a zabírá méně paměti. Není ale kompatibilní s předchozí verzí WaKanu, a s 1.47 musíte znovu stáhnout .DIC soubory, staré .DIC se s novou verzí nenahrají. Omlouvám se za potíže, ale uchovat oba formáty nebylo možné.
 • Zkonvertované .DIC soubory (včetně ENAMDICTu, atd.) budou nyní k dispozici na stránce WaKanu.
 • Nové .DIC soubory podporují A->J hledání uvnitř frází. Například hledání "water" nyní najde i "nomimizu" (drinking water). Staré verze to nepodporovaly.
 • Popup a tisk karet znaků nyní funguje i v režimu čínštiny.
 • Opraveno přidávání nových kapitol v režimu čínštiny.
 • .DIC soubory se nahrávají až když jsou potřeba.
 • Slovníky mohou být přiřazeny do skupin (jsou k dispozici tři). Ze slovníku můžete pomocí tlačítek D1,D2,D3 zvolit aktivní skupinu nebo použít hotkey Ctrl-1, Ctrl-2, Ctrl-3. Skupiny se dají přiřadit v manažeru slovníků.
 • V manažeru slovníků můžete zvolit, které slovníky použít pro zobrazování složenin a pro editor/popup tool.
 • Slovníky se dají naimportovat bez indexu znaků či slov.
 • Tlačítko "Auto" ve slovníku zapíná či vypíná hledání při psaní.
 • Volba v nastavení slovníku pro přepínání zobrazení všech výsledků nebo jen výsledků na stránku při hledání při psaní.
 • Drobné změny v UI slovníku.
 • WAKAN.USR je automaticky zálohován do WAKAN.BAK při ukončení.

1.46 (3/2/04)
 • Opraveno několik chyb s dokováním detailů znaků.
 • Odstraněno detekování mrznutí z madExcept (působilo problémy při importování DIC).
 • Opraveny některé chyby v zobrazování karty znaku v tooltipu (snad opraveny některé rozhození čar.)
 • Po kliknutí na znak v "znacích ve slově" je zobrazen správný znak.
 • Odstraněno škálování oken. Může pomoct u nestandardních velikostí oken.

1.45 (2/28/04)
 • WAKAN POPUP TOOL: Zobrazuje popup okno kdykoli se zastavíte myší na libovolným čínským nebo japonským textem uvnitř wakanu. Okno obsahuje překlady slova pod kurzorem a kartu znaku pro první znak. Funkce je aktivována levým z nových dvou tlačítek na horní straně okna (uvnitř tlačítka je "WK") a dá se konfigurovat v Nastavení "Popup nástroj".
 • Dokovatelné okno detailů znaků. Okno se dokuje pomocí nového tlačítka "Dokovat". Okno se dá dokovat pouze v režimu znaků anebo editor, ale nastavení je pamatováno zvlášť.
 • !EXPERIMENTÁLNÍ! SCREEN POPUP TOOL: Zobrazuje stejné okno jako Wakan popup tool, ale funguje pro text z libovolné Windows aplikace (s určitými výjimkami, viz stránka Popis). Zobrazuje překlady i pro anglický text. FUNKCE JE SILNĚ EXPERIMENTÁLNÍ: V extrémních případech může způsobit nestabilitu systému takže před použitím prosím uložte rozdělanou práci ve všech aplikacích. Pomozte prosím s testováním - pokud narazíte na problém nebo pád systému, napište do fóra (bylo zřízeno nové speciální fórum) popis chyby. Tato funkce není nikdy aktivována při startu wakanu, musíte jí ručně spustit pomocí tlačítka "SC".
 • Opraveny vážné chyby manažeru slovníků.
 • Více slovníků v editoru nyní funguje.
 • Velikost fontu mřížky slovníku se dá změnit v "Obecných" nastaveních.
 • Opraveno chování Backspace v editoru.
 • Když nejsou detaily znaku zadokované, můžete zobrazit detaily "znaků ve slově" kliknutím na ně.
 • Ve slovíčkovém kvízu jdou nyní vybrat na zobrazování dva údaje.
 • Zvýšen počet zobrazovaných znaků ve "Znacích ve slově" na 9.
 • Funkce "Uložit přepis do kany" v menu Editor.
 • Odstraněn UPX packer (protože nejspíše způsoboval některé crashe) - EXE je nyní větší
 • Opraveno poškozování indexu při importování .DIC - bránilo vyhledání slov s "ch".
 • Používám madExceptionHandler (C) 1999 - 2003 Mathias Rauen, www.madshi.net. Když se objeví výjimka, můžete mi nyní poslat report.
 • Opraveno několik problémů s rozhraním slovíček (zakázaná tlačítka, špatný fokus, atd.).
 • Silně zvýšena rychlost třídění slovíček.

1.40 (2/7/04)
 • NOVÉ ROZHRANÍ: Uživatelské rozhraní nyní obsahuje jen jedno okno. Neumožňuje zobrazení více oken, ale mnohem jednodušší na používání.
 • Revidovaný vzhled UI. Podporuje styly Windows XP.
 • Nové UI funguje správně s nestandardním nastavením oken.
 • QuickLayouty odstraněny (důvod: jsou duplikovány novým UI, mnoho problémů s nekompatibilitou)
 • Jako-modální okno detailů znaků (zavíratelné na Enter), zůstává na vrchu.
 • Odkazy na několik stránek s informacemi o znacích z okna detailů znaků.
 • Optimalizována rychlost hledání znaků.
 • Přidány tlačítka "slovník" a "detaily" do editoru, které zobrazí slovník či detaily znaků.
 • Značně vylepšena deflexní rutina. Nyní testuje známé sufixy sloves pro zobrazení správných slov.
 • Přidáno tlačítko "Inflektované" pro zapnutí/vypnutí deflexní rutiny ve slovníku.
 • Pozice oken se ukládají zvlášť pro různá rozlišení.
 • Redukován počet zkratek, všechny Ctrl-Alt-? zkratky odstraněny.
 • Detaily znaku mohou být nyní zobrazeny dvojklikem nebo stiskem Enteru v seznamu znaků nebo dvojklikem v editoru.
 • Opraveno několik chyb s dokováním.
 • Potlačeno generování .LAY souboru (přesunuto do registry).
 • Font editoru byl při největším nastavení zlepšen pro zlepšení čitelnosti významu.
 • Kolečko myši v editoru funguje.
 • Barva textu ve slovníku je nastavena na černou.
 • Odstraněno tlačítko "překlad textu" ve slovníku.
 • Možnost (v Nastavení->Obecné) automatického uložení uživatelských dat při ukončení programu (potlačí výzvu).
 • Přidány tlačítka pro změnu pořadí položek v detailech znaků.
 • Změněn standardní obsah detailů znaků. Není již tolik zahlcen a obsahuje separátory. Pokud ho chcete použít, smažte .CDT soubor.
 • Kód unicode zobrazen v detailech znaku.
 • Separátory v detailech znaků nyní fungují správně.
 • Nový WAKAN.CHR již správně obsahuje JIS kód (ale jiný důvod pro jeho znovu-stahování není).

1.33 (1/17/04)
 • Předělána rutina na odstraňování inflekcí. Nyní program pozná mnohem širší pole inflekcí. Například můžete do editoru napsat "hatarakanakattadesuyone" a program úspěšně najde "hataraku".
 • Optimalizována rychlost hledání inflektovaných slov.
 • Opravena rutina importu slovníků (chybějící význam pro "noru" & zdvojování závorek) - prosím znovu stáhněte DIC soubory.
 • Hint se nyní objevuje na správném místě.
 • Opravena korupce oken při přepínání QuickLayoutů.
 • Tlačítka QuickLayoutu se nezobrazují v 800x600.
 • Dvojklik na radikál (na detailech znaků) nastaví filtrování přes ten radikál.
 • Radikál v hledání znaků nyní zobrazuje radikál, ne číslo.
 • Karty znaků nyní obsahují správný radikál.
 • Opraven "učební" QuickLayout.

1.32 (12/27/03)
 • Možnost zobrazení pouze nenaučených znaků.
 • Opraveno několik "not valid integer value" chyb.
 • Vylepšeno označování textu v editor (dá se označit pomocí myši).
 • "Označit vše" nyní funguje.
 • Přidáno několik progress oken.
 • Opraveno přidávání do schránky.
 • Opraveno několik dalších chyb v editoru.
 • DEL nyní vymaže celý blok (pokud existuje).

1.31 (12/20/03)
 • Kdykoli konvertujete kanji v editoru, zvolená konverze je zapamatována a je jí přiřazena větší priorita.
 • Aktuální priorita každé konverze je zobrazena v okně slovníku.
 • Opravena "access violation", která se objevovala při každém pokusu o přidání do slovníku.
 • Dvojklikem v editoru / složeninách můžete zobrazit celý význam.
 • Hint se nyní řádně schovává.

1.30 (12/16/03)
 • Editor & překladač textu nyní fungují i v režimu čínštiny (ale ještě je třeba to důkladně otestovat).
 • Znakový slovník nyní obsahuje zhruba 50 (!) různých informací o každém znaku (kde byly dostupné). Obsahuje různé indexy z KANJIDIC & UNIHANu. Protože to ale způsobilo nárůst velikosti WAKAN.CHR, připravil jsem také LITE verzi tohoto souboru (obsahuje pouze základní informace). Je potřeba znovu stáhnout WAKAN.CHR
 • Nyní můžete vyhledávat podle VŠECH dostupných informací o znacích.
 • Hledání podle radikálů nyní prohledává VŠECHNY dostupné radikály (Bushu, klasický, KangXi, ...).
 • Kompletně přepracované okno detailu znaků. Nyní se dá plně konfigurovat a dá se u něj měnit velikost. Můžete si vybrat, které informace má obsahovat a v jakém formátu.
 • Okno detailu znaků nyní zobrazuje znaky při procházení textem v editoru. Můžete to jasně vidět na "Editor" quicklayoutu.
 • Zredukováno blikání editoru (double-bufferem).
 • Posuvník v editoru funguje.
 • Program lze spustit v 800x600 (quicklayouty vyžadují 1024x768).
 • Oprava několika chyb v editoru.

1.26 (11/30/03)
 • Nápověda při psaní v editoru, zobrazuje navrhovanou konverzi a význam
 • Program nyní automaticky ukládá různá nastavení (pořadí třídění, atd.)
 • Partikule, auto-deflekce a romanizace se dá nyní nakonfigurovat ve WAKAN.CFG.
 • Opraven seznam partikulí a auto-deflekcí.
 • Kauzativní a pasivní formy (-aseru, -areru) byly přidány do seznamu auto-deflekcí.
 • Opraveny závažné "access violation" a "cannot focus" chyby.
 • Hlavní okno má měnitelnou velikost.
 • Nahrávání uživatelské databáze je rychlejší.

1.25 (11/26/03)
 • Optimalizována doba nahrávání (MUSÍTE znovu stáhnout DIC soubory)
 • Zredukován počet oken, sekundární okna byla nadokována do primárních
 • Editor je nyní primární okno
 • Okna hledání a třídění byla zkombinována
 • Několik nadbytečných oken bylo odstraněno
 • Volba velikosti písma v editoru
 • Automatické ukládání rozvržení při ukončení
 • Opraveno mnoho chyb v editoru
 • Nyní můžete změnit zkonvertované kanji i PO konverzi
 • Optimalizováno pořadí výsledků ve slovníku
 • Zmenšeno okno radikálů, můžete vidět výsledky už při výběru radikálů
 • Opraven taborder ve hledání znaků

1.21 (11/10/03)
 • Opraveno třídění slovníku (ignorovalo to slova ve slovníčku)

1.20 (11/09/03)
 • Hlavní menu
 • Hotkey na většinu důležitých funkcí
 • Kopírování a vkládání v editoru
 • Vylepšeno uživatelské rozhraní editoru
 • Opravena chyba v zobrazování radikálů

1.12 (10/30/03)
 • rychlá rozvržení
 • mnoho oprav chyb v editoru

1.10 (10/15/03)
 • jednoduchý editor s konverzí kanji
 • některé změny v třídění ve slovníku
 • opraveno mnoho chyb v překladu textu
 • změněn počáteční layout (smažte WAKAN.LAY, jestli ho chcete vidět)

1.0 (9/25/03)
 • první veřejná verze

Correct details are what one should look for in replica watches and this is exactly what you would get in Bell and Ross BR01 92 replica. If you wonder whether the replica watches are correct on the quality department matter or not, then the answer is that they very much matter and that is why we have come with such a positive review of this watch. For good rolex replica, it is a must to have genuine like features to ensure it looks original and this is what we have got from Bell and Ross. It is a solid watch made for quality conscious lot breitling replica. The band quality is although a bit poor as compared to its other features, yet it offers a great movement. One can expect some good features from this replica watches like accurate marking of placements with nice and exact colours, Swiss made text and the best feature of this watch is its proportionate shape and size. It is definitely a good piece amongst the rolex replica we have been seeing and using breitling replica. Appearance is definitely quite good in the replica watches but apart from details what makes Bell and Ross BR01 92 Replica Watch such a successful rolex replica attempt is the real like qualities and features it provides its users. If a watch is able to offer original like features even after being a replica, it scores over every other breitling replica. Overall, according to us it is a nice piece at such a low and affordable price which makes it a must buy!!! ?>